Pontosan az Arad megyei Szentmárton település 300. évfordulójára befejeződött a templom, a temető bejárati kapuja és a temetőkápolna felújítása. Fél évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy mindez lehetséges lesz. Számos adományozó segítségével és különösen elnökünk, Bernhard Fackelmann fáradhatatlan tevékenységének köszönhetően sikerült összegyűjteni a javítási munkálatokhoz szükséges pénzösszeget. A testületnek sikerült ezt a munkát az egyházközség és az egyházmegye anyagi segítsége nélkül elvégeznie. A templom megrongálódott toronyablakainak teljes cseréje tovább növelte a költségeket. Most a templom ismét a régi fényében ragyog. A toronytól az földszintig, a toronyablakoktól az óramutatókig az egész templomot felújították. A templom homlokzatának hét évvel ezelőtt bemeszelt alsó részét is teljesen felújították, mivel a vakolat nagymértékben lepergett, mint az a képeken is látható. A templomban és a templomon végzett összes munkálatról értesítették a Püspökséget, és azt az egyházmegyei építési hivatal jóváhagyta. Az, hogy a munkát ilyen rövid idő alatt sikerült elvégezni, elsősorban a Tutea Adriannak és családjának, valamint Johann Hubert, Waldemar Lustig/Brigitte és Franz Mülleck elnökségi tagoknak köszönhető, akik az elmúlt hónapokban mindannyian Romániában tartózkodtak, hogy koordinálják a munkát. Mint arról már beszámoltunk, egy cég a templom teljes belső terét is kitakarította.
A temető rozsdás bejárati kapuját is felújították, és a kapu oszlopait újravakolták. Mindkét oszlopra román és német nyelvű táblát helyeztek el, amelyen feltüntették a temető alapításának évét, valamint a püspök és a pap általi felszentelés évét. A temetőkápolnát, amelyet 1929-ben Adam Possmayer akkori városi bíró építtetett, teljesen felújították. A vihar által leszakított tetőt visszaállították, a téglákon keletkezett károkat kijavították és újravakolták, a teljesen megrongálódott ajtót pedig újból ácsolták és úgy készítették el, mint 1929-ben. A kápolna belsejét, amelyet az elmúlt években a temetőgondnok raktáraként használtak, szintén újravakolták és kimeszelték. A Martin/Barbara Söllner család új oltárterítőt varrt, valamint oltárkeresztet és a tálat adományozott. A kápolnában emléktáblákon olvasható az első világháborúban elhunyt összes szentmártoni katona neve. A szentmártoni HOG vezetősége most a második világháború összes áldozatának, valamint a Szentmártonból és Mácsáról történt orosz deportálás áldozatainak nevét is megörökítette. Így mindazok, akiket otthonuktól távol temettek el, jelképesen örökre itt nyugszanak. Ezt a munkát Tutea Adrian és családja, a temetőben történt felújítást a Tolan család segítségével végezték el.
Befejezve mindkét felújítási munkálatot, bátran ünnepelhetjük szülőhelyünk alapításának 300. évfordulóját és azzal a bizonyossággal tekinthetünk a jövőbe, hogy megőriztük annak kulturális értékeit. A szentmártoni HOG vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a nagy terv megvalósításához.

A szentmártoni HOG vezetősége