A címben idézett szavak XVI. Benedek ny. pápától származnak, és a liturgikus év utolsó vasárnapján, november 24-én a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban hangzottak el a felújított Wegenstein orgona megáldása alkalmából bemutatott püspöki szentmisén. Aki pedig XVI. Benedek pápa szavait idézte, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős magyar államtitkár, folytatta a nyugalmazott egyházfő gondolatát: „A zene a lélek nyelve, ezért miközben minden kultúrát áthat, valójában egyetemes. Az emberi élet minden mozzanatát elkíséri, a fájdalomtól a jókedvig, a gyűlölettől a szeretetig, a szomorúságtól az örömig, a haláltól az életig. Az évezredek során a zenét mindig olyan érzelmek közvetítésére használták, amelyeket szavakkal nem lehetett kifejezni.” – Ezzel szeretném megköszönni a kórusnak a csodálatos éneket és az orgonistáknak, akik megszólaltatták a felújított hangszert – fogalmazott az államtitkár, aki a szentmisén jelenlévő magyar, román, német, és olasz híveket Magyarország Kormánya nevében köszöntötte, majd beszédében többször is hangsúlyozta: a keresztény hit megőrzése közös feladata minden embernek, bármilyen nemzetiséghez és vallásfelekezethez tartozzék is.
A köszönet hangján szólt Kapor János plébános, a helyi közösség lelkipásztora is, aki arról tájékoztatta a híveket, hogy az utóbbi néhány évben Magyarország Kormánya többször nyújtott támogatást, így a templom tetőzete, az üvegablakok, most pedig az orgona felújításához, összesen 38 millió forint értékben. A szentmisén jelen lévő Farkas Imre alpolgármester pedig arról számolt be, hogy a temesvári Polgármesteri Hivatal a templom fűtési rendszerének felújítását támogatja, és a munkálatok első szakasza már befejeződött.
Homíliájában a szentmisét bemutató Pál József Csaba megyéspüspök az evangéliumi részhez kapcsolódóan az ünnep üzenetét emelte ki: – Amikor azt keressük, hogyan élhetnénk értelmesebb életet vagy hogyan lehetnénk jobban hasznára embertársainknak, olyan fényt keresünk, amely segít tájékozódni. Számunkra Krisztus élete és tanítása ez a fény, amelyet követni akarunk. Ma Krisztus Király ünnepe van, és ez a kifejezés, hogy Jézus Krisztus király, talán meg is zavar egy kissé, mivel a királyokról egészen más elképzelésünk van. Igen, lehet Őt királynak nevezni, de ez esetben egészen másfajta királyságról van szó. Krisztus nem földi hatalmat akar megvalósítani, hanem azt akarja, hogy a teremtő szeretet uralkodjék az életünkben, ez vezéreljen, ez töltse el életünket, ez hassa át emberi kapcsolatainkat is. Ezt nem megparancsolja, hanem életével és halálával mutatja meg nekünk.
A szentmise végén Pál József Csaba megyéspüspök, Soltész Miklós államtitkár, Farkas Imre alpolgármester, Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnök, Tamás Péter tiszteletbeli konzul és Gazda István református lelkész, az Új Ezredév gyülekezet lelkipásztora közösen vonultak fel a csigalépcsőn a templom kórusába, ahol a Főpásztor megáldotta a felújított orgonát, majd üdvözölte az énekkar tagjait, valamint Bajkai-Fábián Róbert, Dumitresc Emil és Dumitresc Norbert orgonistákat, akik a szentmise zenei szolgálatában közreműködtek.
A liturgia keretében a temesvár-gyárvárosi egyháztanács négy tagja magyar, román, német és olasz nyelven üdvözölte az egybegyűlteket, kiemelve az ünnepi esemény különleges jelentőségét, a templom Wegenstein orgonája új játszóasztalának megáldását, amely Sándor Péter orgonaépítő mester csíkszentsimoni műhelyében készült. Mint azt a mester elmondotta, a munka öt alkalmazottal mintegy 3-4 hónapig tartott a műhelyben, azt követően pedig a helyszínen, ahol a játszóasztal és az elektronikai rész beszerelésére, valamint egyes orgonasípok megtakarítására, a kisebb hibák kijavítására, újrahangolására került sor.
A Millenniumi templom orgonája Dessewffy Sándor megyéspüspök ajándéka, az ő megrendelésére készült Carl Leopold Wegenstein temesvári orgonaépítő műhelyében, összesen 2646 sípot tartalmaz, egyesek közülük elérik a 3-3,5 métert.
Elmúlt idők üzenetét tolmácsolja a jelennek a templom orgonája, és hírét viszi a jövőbe.