A pankotai egyházközséghez tartozó bérmálkozóknak még tavaly részesülniük kellett volna a keresztény nagykorúság szentségében, ám az öröm napját felváltotta a gyász: a közösség lelkipásztora tragikus hirtelenséggel elhunyt. Így a bérmálást az idei nyárra, augusztus 19-re halasztotta Pál József Csaba megyés püspök és az új plébános. A szentmisét megelőzően a főpásztor találkozott a 16 fiatallal, akikkel a hitük gyakorlásáról, megéléséről beszélgetett.
A szentmise kezdetén a megyés püspököt Lunic Dániel plébános üdvözölte, aki úgy fogalmazott: a fiataloknak felejthetetlen ünnep a mai, amikor a bérmálás szentségében találkoznak a Szentlélekkel. A közösség két tagja német és magyar nyelven köszöntötte a püspök atyát. A 10.30 órakor kezdődött szentmisén koncelebrált továbbá Stoianovici Petar seléndi plébános és Cădărean Ion lippai plébános. A liturgia zenei szolgálatát a helyi templomi énekkar látta el.
Bevezetőjében a főpásztor megosztott néhány gondolatot a fiatalokkal való találkozón elhangzottakból: – Amikor megkérdeztem tőlük, hogy mit tartanak fontosnak a keresztény életben, a következőket válaszolták: hinni, imádkozni, részt venni a szentmisén, szentáldozáshoz járulni, jót tenni az embertásakkal. Ezek a válaszok érettséget tükröznek.
Magyar nyelvű szentbeszédét a főpásztor kérdéssel indította: – Hogyan dolgozik a Szentlélek bennünk? A mai olvasmányból idézek. Józsue, aki bevezeti az ígéret földjére a választott népet, és mivel már öreg, érzi, hogy nemsokára meg fog halni, a népet döntés elé állítja: válasszanak, kinek akarnak szolgálni: azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáik szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakják, vagy az Úrnak. – Mi, én és házam népe az Úrnak szolgálunk – mondja Józsue. A Szentlélek életünk támasza és segít jó döntéseket hozni. Nem lehet megosztott szívvel élni. Kétféle döntés van. Az egyik, amikor eldöntöm, hogy Istent akarom szolgálni, vagyis keresztény válaszokat akarok adni a kihívásokra. És vannak a mindennapi döntések, melyekről mindenki tudja, hol kellene rajtuk változtatni, javítani.
A keresztségi ígéret megújítása és a hitvallás után a jelöltek bérmaszüleik kíséretében felsorakoztak a főpásztor előtt, aki homlokukra krizmával keresztet rajzolt a következő szavak kíséretében „Vegyétek a Szentlélek ajándékának jelét”.
Az ünnepi szentmise végén a bérmálkozók virággal köszönték meg a főpásztornak, hogy körükbe jött és kiszolgáltatta a második szentséget.

A temesvári Püspökség sajtóirodája