Többéves hagyomány, hogy a Temesvári Római Katolikus Püspökség alkalmazottai a nagyböjt első napján, hamvazószerdán lelkinapon vesznek részt. Idén a lelki programra a plébániák alkalmazottait is meghívták. Erre a meghívásra a lugosi, zsombolyai, arad-belvárosi, arad-ségai, resicabányai, temesvár-belvárosi, temesvár-gyárvárosi, temesvár-józsefvárosi plébániák munkatársai válaszoltak jelenlétükkel. A lelkinap az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében zajlott, és szentmisével zárult, amelyet Pál József Csaba megyés püspök celebrált a temesvár-belvárosi Szent Katalin plébániatemplomban. A programban két előadás szerepelt Részvétel Krisztus küldetésében címmel, ezt kiscsoportos beszélgetés követte, végül Adriana Formenti, a Kármelita Lelkiségi Mozgalom tagja és Andreea Ișfan tanúságtételére került sor, akik a misszióval, a családi élettel, a mindennapokban megélt hittel kapcsolatos benyomásaikat, tapasztalataikat és gondolataikat osztották meg a jelenlévőkkel.
Bevezetőjében a megyés püspök üdvözölte a jelenlévőket, majd átadta a szót a Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye és a Gondviselés Nővérei Kongregáció képviselőinek, akik a misszióról tartottak elmélkedést.
Horváth Beáta-Mária schönstatti Mária-nővér a schönstatti zarándokszentély projektet mutatta be. – Zarándok Szűzanya kampánya Joao Luiz Pozzobon diakónus nevéhez fűződik, és az a célja, hogy szövetségeseket keressenek a Boldogságos Szűz Mária küldetéséhez a világban, terjesszék a szeretetszövetséget, valamint egy széles körű népi zarándokmozgalom által megerősítsék és gazdagítsák a Schönstatt Mozgalom lelkiségét, segítsék a családok evangelizálását – mondotta Beáta-Mária nővér.
A Gondviselés Nővérei Kongregáció képviseletében Monica Bogdănel nővér a kongregáció létrejöttének körülményeiről, illetve az alapító Szent Alois Scrosoppi pap életéről és tevékenységéről beszélt, aki Udinében (Olaszország) született, élt és halt meg. – Alois atya életét és munkásságát az udinei Elhagyottak Házának (Casa delle Derelitte), az árva lányok otthonának, valamint a Gondviselés Nővérei Kongregációjának szentelte, mivel – ahogyan ő fogalmazott – „Krisztus hű másává” kívánt válni. A misszió célja, hogy segítsen szentté válni, a misszionáriust lelki öröm jellemzi, aki a szeretet és az alázat szemével néz, és akinek a szíve lángol a lelkesedéstől – fogalmazott Monica nővér.
– Nagyböjtben kérjük Istent, hogy változtasson meg valamit az életünkben. Tegyünk egy konkrét lépést, hozzunk egy döntést, amit az egész nagyböjt alatt gyakorolni fogunk – buzdította Pál József Csaba megyés püspök a program végén celebrált szentmise keretében az egybegyűlteket, arra biztatva őket, hogy „ajándékozzák meg derűs arcukkal embertársaikat, mert az őszinte mosoly nem kerül semmibe”.
A szentmisén a főpásztor megáldotta a hamut, amellyel keresztet rajzolt a hívek homlokára Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet. „Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pedig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék” – imádkozott a szertartás keretében a megyés püspök.
A lelkinap a temesvár-belvárosi plébánián agapéval zárult.

A temesvári Püspökség sajtóirodája