Teremtő Lélek, jöjj közénk, látogasd híveid szívét, töltsd malaszttal a kebleket, melyeknek alkotója vagy. Te, kit Védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott, tűz, élő forrás, szeretet, te, lelkek lelki olaja. Ajándékoddal hétszeres, te, ujj az Isten jobb kezén, te, ki az Atya megígért szavával áldod torkaink. Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünkbe öntsd szerelmedet, s mi bennünk testi gyöngeség örök erőddel izmosítsd. Ellenségünket űzzed el, s a békét tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér! S kerüljünk mindent, ami árt. Általad tudjuk az Atyát, s ismerjük, adjad, a Fiút, Tebenned higgyük szellemét, mind a kettőnek, Végtelen. Ezt teljesítse az Atya, s vele egylényű Egyfia, aki veled uralkodik, ó, Lélek, minden századig. Amen.