A közösségépítés és -szervezés témában május 20-án, pénteken 18 órakor újabb találkozóra került sor a temesvári egyházmegye világi felnőttek számára szervezett tanfolyamának keretében. A meghívott előadó ezúttal Szénégető István marosvásárhelyi plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője volt, aki a résztvevőkhöz hasonlóan online felületen kapcsolódott be a programba.
A találkozó kezdetén Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicbányai Havas Boldogasszony templom plébánosa üdvözölte Pál József Csaba megyés püspököt és a résztvevőket, majd dr. Imogen Tietze képzési referens imája következett.
Előadásában Szénégető István plébános három fő témát érintett: bevezető gondolatok, közösségi szellem és a marosvásárhelyi Remete Szent Antal plébánián folyó egyes tevékenységek bemutatása.
Az előadás bevezetőjében a meghjvott lelkipásztor hangsúlyozta: egyház nélkül, közösség nélkül nincs kapcsolat Istennel, nincs valódi élet Krisztusban.
A második pontra vonatkozóan Szénégető István plébános felsorolta Jézus Szentséges Szívének néhány jellemzőjét, és arra kérte a jelenlévőket, hogy kielemezve saját hozzáállásukat, gondolkodjanak el azon, hogy mennyire van jelen Isten a szívükben.
– Jézus mindig egységet alkot a Mennyei Atyával. Elsősorban adni akar és nem kapni, elfogadja a körülötte lévőket olyannak, amilyenek, nincsenek elvárásai velük szemben, hanem mindenkit meghív Isten országába, nem személyválogató, mindig kész a kezdeményezésre, az áldozatra, mindig Ő teszi meg az első lépést. Ha élő plébániát akarunk létrehozni, nekünk is egységbe kell kerülnünk a Mennyei Atyával ami az ima által valósul meg, ugyanakkor nagyon egyszerű, közvetlen kapcsolatot kell ápolnunk a plébánosunkkal. Törekednünk kell az igazi megtérésre, azaz keresni kell a módját annak, hogyan tudunk adni másoknak, hogyan fogadjunk el másokat olyannak, amilyenek, tanuljunk meg bocsánatot kérni és megbocsátani – mondta az előadó.
Az előadás utolsó részében Szénégető István lelkipásztor ismertetett néhány, az egyházközségében folyó tevékenységet, különös tekintettel a különböző kiscsoportok pasztorációjára. Az előadó elmondotta, hogy a Remete Szent Antal plébánia területén összesen mintegy 1000 hívő lakik, egy részük a városban, másik részük a környező falvakban. Minden év szeptemberének első hetében néhány munkatárssal kirándulást szerveznek, hogy elkészítsék az új pasztorális év tervét, ezt követően pedig az önkéntesekkel és a munkatársakkal havonta találkoznak, hogy megbeszéljék a tervezett tevékenységek megvalósítását. Az egyházközségben több kiscsoport is működik, körülbelül 4-5-10 taggal, akik rendszeresen, hetente vagy havonta találkoznak. – Van egy idősek alkotta tornacsoportunk, egy miniklubunk a 3-16 év közötti gyermekeknek és fiataloknak, akik havonta egyszer találkoznak, egy csoportunk a katekumeneknek, azaz olyan felnőtteknek, akik többet szeretnének tudni a vallásról, illetve az egyház szentségeinek felvételére készülnek, azaz még nem keresztelkedtek meg, nem vettek részt elsőáldozáson vagy nem részesültek a bérmálás szentségében. Ezeken a vasárnaponként szervezett találkozókon más felekezethez tartozó hívek is részt vesznek, akik szeretnének megismerkedni a vallásunkkal. Van egy családpasztorációs csoportunk, amely a családosoknak szervez különböző programokat, működik külön csak férfiakat és csak nőket, édesanyákat és édesapákat tömörítő csoport. 2015-ben plébániai szinódust szerveztünk, ahol megvitattuk, hogy milyen tevékenységeket folytassunk, mit indítsunk el vagy mit ne folytassunk egyáltalán. A szinódus sok hívő számára lehetőséget nyújtott arra is, hogy meghatározzák helyüket és szerepüket a plébánián, a közösségben. Évente kétszer plébániai napot szervezünk, amelyen minden hívő, azaz a kiscsoportok összes tagja részt vesz. Ezeken a találkozókon kívül különböző whatsapp-csoportjaink is vannak – foglalta össze a tevékenységeket a plébános.
A kiscsoportos megbeszéléshez Szénégető István családpasztorációs felelős a következő kérdéseket javasolta: Mi a helyem és szerepem a plébániai közösségem életében? Mi érintett meg? Mit tehetek még a közösségemért?
A találkozó végén Szilvágyi Zsolt püspöki helynök ismertette az elkövetkező tanfolyamok időpontját és témáját, amelyekre külön csoportokban kerül sor, valamint a június 25-én Máriaradnán megrendezésre kerülő családfesztivál programját, amelyről további információk a Családpasztorációs iroda Facebook-oldalán: (https://www.facebook.com/pastoratia.familiilor.timisoara) találhatók.
A továbbképző pénteki alkalma Pál József Csaba megyés püspök áldásával zárult.
A temesvári Püspökség sajtóirodája