Szent Barnabás apostol ünnepén, június 11-én az arad-mikelakai templom kertjében szüleik és bérmaszüleik kíséretében tizennégy fiatal izgalommal várta, hogy a délelőtti szentmise keretében a keresztény nagykorúság szentségében részesüljenek. Az ünnep alkalmából a közösséget Dirschl Johann általános helynök kereste fel, aki Pál József Csaba megyés püspök megbízásából szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a jelölteknek. Az általános helynököt Balogh László helyi plébános üdvözölte. A szentmisén koncelebrált Király Árpád arad-ségai plébános, Erős Miklós zimándújfalui plébános és György Zoltán nagyiratosi plébános.
A szentmise keretében a közösség lelkipásztora bemutatta a bérmálkozókat és tanúsította, hogy a fiatalok megfelelő hitoktatásban részesültek és szentgyónással előkészültek a második szentség felvételére.
Szentbeszédében Dirschl Johann általános helynök arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét, hogy az erős, mélyen gyökerező hit és az imádság a nehéz helyzeteken is átsegíti az embert. – Ma különösen is arra kérjük a Szentlelket, hogy erősítse meg ezekben a fiatalokban és bennünk is a hitet, hogy keresztényként megállják helyüket a világban, mert az igazi tanítvány az, aki tanúságot tesz Jézusról – mondotta a szónok.
A keresztségi fogadalom megerősítését követően az általános helynök így imádkozott a jelenlévő fiatalokért és hívekért: Erősítsen meg benneteket a Szentlélek hét ajándékával, hogy keresztségi fogadalmaitokat és ígéreteiteket hűségesen megtartsátok.
Ezt követően a fiatalok bérmaszüleik kíséretében egyenként az általános helynök elé járultak, aki a szent olajjal való megkenés és kézrátétel által a keresztény nagykorúság szentségében részesítette őket.

A temesvári Püspökség sajtóirodája