„Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle.” (Jn 19, 32-34) A Jézus Szentséges Szíve ünnepén felolvasott evangéliumi versek gondolatban visszavisznek minket a Golgotára, Megváltónk keresztre feszítéséhez. A 19. században IX. Pius pápa bevezette és az egész egyházra kiterjesztette Jézus Szentséges Szíve ünnepét, amit a pünkösd utáni harmadik péntekre tűzött ki. Utóda, XIII. Leó pápa 1899. június 11-én ünnepélyesen Jézus Szentséges Szívének ajánlotta fel az egész emberiséget.
Idén ezt az ünnepséget június 7-én tartották. Ez a nap a temesvári Notre Dame zárdatemplom, amely jelenleg a bolgár személyi plébánia temploma, valamint a temesvár-erzsébetvárosi templom búcsúünnepe is.
A Notre Dame nővérek templomában június 7-én, pénteken a 18 órakor kezdődő magyar, román és német nyelvű ünnepi szentmisét Simon Ciubotaru temesvár-szabadfalui plébános celebrálta. Koncelebrált Msgr. Johann Dirschl, általános helynök, Pr. Szilvágyi Zsolt, pasztorális helynök, Gheorghe Augustinov, a bolgár közösség plébánosa, Rudolf Constantin Cocriș, gátaljai plébániai kormányzó és Tiberiu Szabó, temesvár-józsefvárosi segédlelkész. A szentmise zenei szolgálatát Alberta Claudia Kovacs temesvár-újkissodai orgonista, az újkissodai meg a józsefvárosi templomi énekkar tagjai, valamint Leonard Agigheoleanu (hegedű) végezte.
Homíliájában Simon Ciubotaru plébános kiemelte: – A szív az emberi személyiség központja. A legkülönbözőbb érzések otthona, de különösen a szereteté. Jézusban szíve meleg, gyengéd, érzékeny. Jézus volt, aki megtanította a világot szeretni.
A továbbiakban Simon atya Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében szereplő szeretethimnuszát idézte, illetve osztotta meg ezzel kapcsolatos gondolatait: A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.” A főcelebráns ugyanakkor megemlítette az Elsőpénteki nagykilencedet a Jézus Szentséges Szívének bemutatott imát, amelyet Jézus buzdítására Alacoque Szent Margit vizitációs nővér indított el.
A szentmise végén Szilvágyi Zsolt püspöki helynök megköszönte Simon Ciubotaru temesvár-szabadfalui plébánosnak, a jelen lévő lelkipásztoroknak, a Notre Dame Kongregáció tagjainak, és a híveknek, hogy együtt ünnepelték a templombúcsút.

A temesvári Püspökség sajtóirodája