A Kereszt-hegy a régi Resicabánya egyik jelképe, amelynek lábánál épültek fel az üzemek, valamint a Havas Boldogasszony római katolikus templom, az evangélikus-lutheránus templom és a régi román ortodox templom, vagyis az a központ, amelyből a város később kifejlődött.
Miért épült fel a Kereszt-hegyen az emlékmű? Az 1848-as harcokban a város védői ennek a hegynek a tetején állították fel ágyúikat, amelyekből később a helyi vasmunkások egy hatalmas feszületet öntöttek, és ugyanott, a hegy tetején állítottál fel. A kereszthez kálvária is vezet, így attól kezdve a hívő emberek körmeneteket és ájtatosságokat tartottak ott. Ennek hagyományát a mai napig ápolja a közösség. Kezdetben időlegesen, 1924-től azonban évente szerveztek körmeneteket a kereszthez, különösen a húsvétot megelőző nagyböjt idején.
Idén nagyböjt első vasárnapján P. Iordache Gheorghe szerzetes vezetésével resicabányai katolikus hívek csoportja körmenetben, imádkozva vonult a Kereszt-hegyen álló feszülethez. Virágvasárnapig nagyböjt minden vasárnapján sor kerül hasonló zarándoklatra, a hívek 15.30 órakor indulnak a helyi zsidó temető mellett vezető úton.

Erwin Josef Țigla
(Megjelent: „Banater Zeitung“, hetilap, 29. évf./1404 sz., szerda, 2021. február 24.)