Nagypénteken, április 2-án Pál József Csaba megyéspüspök a nándorhegyi plébániatemplomban mutatta be a szertartást Jézus szenvedésének és halálának emlékére. Ez a nap az elmélkedésé Jézus megváltó szenvedéséről, amely Pilátus házánál kezdődött és a Golgotán a keresztre feszítésével fejeződött be. Nagypéntelen nem szentmisét, hanem egy jellegzetes szertartást, mutatnak be, amelynek három része van: az igeliturgia, amelyet az erre a szertartásra jellemző egyetemes könyörgések követnek, a kereszt előtti hódolat, és a szentáldozás szertartása.
A nándorhegyi templomban a Főpásztort latin és román nyelven Călin Ciocian helyi plébános üdvözölte. Urunk szenvedéstörténetét a megyéspüspök, a helyi plébános és Bakó László püspöki titkár olvasta fel.
Szenbeszédében Pál József Csaba megyéspüspök a szenvedés értelmét emelte ki az ember életében: Jézus kimondhatatlan gyötrelmet szenvedett el értünk, meghalt értünk, ezáltal megváltva az emberiséget a bűntől és mindezt szeretetből tette, továbbá az irántunk érzett szeretetből támadt fel.
Az egyetemes könyörgésekhez idén, a járvány miatt, még egy könyörgést iktatott be az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció, amelyben megemlékeznek mindazokról, akik gyászolnak, a betegekről, és az elhunytakról. Ugyanakkor a Szent Kereszt előtti hódolat is a megszokottól eltérő módon zajlott, mivel egyedül a főcelebráns megyéspüspök csókolta meg a keresztet, a többi résztvevő fő- vagy térdhajtással fejezte ki hódolatát. Ezen a napon a nándorhegyi templomban csakúgy, mint az egyházmegye többi templomában a Szentföld javára szerveztek gyűjtést.
A szertartás végén Pál József Csaba megyéspüspök megköszönte a helyi közösségnek a jelenlétet, továbbá mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak a szervezéshez, a jelenlévő ortodox lelkipásztoroknak pedig a helyi katolikus egyház ünnepén való részvételt.
A templomi szertartás alatt a résztvevő híveknek kötelező volt a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása.