Isten hozott mindenkit! Azért jöttünk, hogy megköszönjük Istennek az utat, amit eddig megtettünk. Az utunkat azonban még nem fejeztük be. Mindannyian tanítványok vagyunk a szinodalitás iskolájában. Most megálltunk egy pillanatra, hogy a szinodalitás szellemében meghallgassuk egymást, azt, hogyan haladtunk együtt előre ezen az úton, egyházmegyei szinten, de a különböző közösségek szintjén is. Az individualizmus kiüresíti templomainkat. Ha továbbra is csak egyéni módon éljük meg hitünket, úgy fog tűnni, hogy kevesebben vagyunk. A Szentlélek a bátorság lelke, amely arra ösztönöz, hogy haladjunk előre – ezekkel a szavakkal üdvözölte Pál József Csaba megyés püspök május 22-én, vasárnap délután a temesvár-erzsébetvárosi plébániatemplomban a paptestvéreket és a híveket, akik több plébániáról érkeztek a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának záró szentmiséjére.
Az ünnepség délután a szinodális folyamat imájával kezdődött, majd a különböző közösségekben és lelkipásztori területeken – kongregációk és a megszentelt élet intézményei, ifjúsági és családos csoportok, lelkiségi mozgalmak, plébániák, Caritas szervezet – eddig megtett szinodális út eredményeinek bemutatása következett.
Bevezetőjében Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök röviden összefoglalta a Püspökség titkárságára eddig beérkezett 26 szinodális jelentés tartalmát, és kiemelt néhány gondolatot: – A beszámolókat olvasva láthatjuk, hogy sok olyan hívő és pap van, aki szereti közösségét meg az Egyházat, és tenni akar értük. Ezek a közösségek még inkább felfedezték, hogy mit jelent együtt haladni, együtt imádkozni, együtt dönteni és együtt cselekedni. A leggyakoribb témák, amelyekről szó esett, a következők voltak: útitársak, kivel haladunk együtt, meghallgatás, kommunikáció, misszió és ökumenizmus.
A továbbiakban a Püspöki Helynök felolvasott néhány részletet a beérkezett jelentésekből, majd így összegezte tapasztalatait: – A mi küldetésünk ott van, ahol vagyunk, ahol élünk. A szinodális megbeszélések nem csak üres fecsegések voltak, hanem olyan találkozók, amelyek meghozták az első konkrét eredményeket. A szinodális út folytatódik. A szinodális folyamat célja nem egy dokumentum, egy papír. A szinodális folyamat nem csak egy statisztika. A kérdés az, hogyan követhetjük Jézust konkrétabban, és hogyan teljesíthetjük még jobban keresztényi küldetésünket a mai világban. A szinodális folyamat nem áll meg itt. A jól megélt szinodális út az Egyház útja, és az is marad. Haladjunk továbbra is együtt.
Ezt követően a különböző lelkipásztori területek képviselőinek beszámolói hangzottak el. A felszólalók hangsúlyozták a szinodális megbeszéléseken való részvétel örömét és a közösségekben elért hasznos eredményeket.
A záró szentmisét 18.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatta be, koncelebráltak a temesvári egyházmegye több plébániájáról érkezett lelkipásztorok. A liturgia zenei szolgálatát a Harmonia Christi ifjúsági kórus végezte.
Szentbeszédében az egyházmegye püspöke hangsúlyozta: – Az egyháznak a közösségek közösségének kell lennie a Szentháromság szellemében. A Jézus által óhajtott közösséget szeretnénk megélni, és ebben nagy segítségünkre vannak a szentségek, különösen a szentáldozás és az Oltáriszentség.
A szentmisét követően a jelenlévők a temesvár-erzsébetvárosi templom udvarán agapén vettek részt.

A Temesvári Egyházmegye sajtóirodája