Idén nyáron, júniusban a temesvári Püspökség sajtóirodája szomorú hírt kapott Andó Attila nagyszentmiklósi plébánostól: egy szélvihar súlyosan megrongálta a templom tetőzetét, valamint több síremléket a temetőben. Dănuţ Groza helyi polgármester, a Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Németországba kivándorolt nagyszentmiklósi németek egyesülete (HOG Groß-Sanktnikolaus), a Nădejdea baptista gyülekezet, valamint a helyi közösség összefogásával a károkat nagyon hamar sikerült elhárítani, és alig három hónappal a megpróbáltatások után családias légkörben ünnepelni a templombúcsút. Nagyszentmiklósról ezúttal azonban nem csupán ez a jó hír érkezett. Október 15-én, az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepén Pál József Csaba megyéspüspök konszekrálta a templom új, 1200 kg-os harangját, amely egy régi, megrepedt, és ezért használhatatlan harang helyére kerül majd a toronyban. Ugyanakkor Andó Attila plébános számára idén különösen is kiemelkedő ez a kettős ünnep, hiszen júliusban volt 25 éve, hogy a temesvári székesegyházban Kräuter Sebestyén megyés püspök kézrátétele és imája által felvételt nyert az áldozópapi közösségbe.
Mindezt az ezüstmisés plébános elevenítette fel bevezetőjében, amikor a köszönet és hála hangját szólt mindazokhoz, akik az eltelt huszonöt év lelkipásztori szolgálata során támogatták: családtagok, munkatársak, hívek. Ugyanakkor üdvözölte mindazokat, akik ezen az ünnepen osztoztak a nagyszentmiklósi közösség örömében: Dănuţ Groza helyi polgármestert és a városi tanács tagjait, Molnár András Temes megyei alprefektust és RMDSZ elnököt, Gheorghe Nacov bolgár kisebbségi parlamenti képviselőt, a helyi ortodox és görögkatolikus egyház lelkipásztorait, valamint az egyházmegye számos plébániájáról érkezett oltártestvéreit.
A szentmise szónoka Sándor Tivadar idén aranymisés aradgáji plébános volt, aki már gyermekkora óta kísérte figyelemmel és támogatásával Andó Attila atyát. – Menjetek, hirdessétek az Evangéliumot, gyógyítsátok a betegeket. Ez a hármas feladata van minden papnak, a Jóisten ezért küldött bennünket. Kedves jubiláns paptestvérem, menj hát, és keresd fel a híveket, mert mi mindannyian felelősek vagyunk azokért, akik a társadalom peremére jutottak, akik nem találják életük célját. Nem csak Isten embere kell, hogy legyél, hanem a világ embere is, és az emberekért kell cselekedned. Kívánom neked, hogy a jövőben is tégy úgy, ahogy eddig, amikor nem csak magadra gondoltál, hanem az aradi betegekre is, amit ez alkalommal megköszönök neked – mondotta magyar nyelvű prédikációjában Sándor Tivadar plébános.
Az ezüstmisés lelkipásztor eddigi tevékenységét Pál József Csaba megyés püspök is méltatta, és szolgálatát Szent Gellért emlékéremmel köszönte meg. A Főpásztor ugyancsak Szent Gellért érmet nyújtott át Dănuţ Groza polgármesternek, aki több alkalommal is nyitottan, segítőkészen állt a helyi katolikus egyházközség mellé.
A Székelyudvarhelyen, a Hargita lábánál, Lázár Imre öntödéjében készült harangot Andó Attila plébános az idei esztendő újabb csodájának nevezte, amelyhez a nagyszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 30000 euróval járult hozzá. A konszekrálási szertartás kezdetén Pál József Csaba megyés püspök a harang hármas rendeltetését emelte ki: – Egy régi mondás szerint a harang szólítja az élőket, siratja a holtakat és szétoszlatja a felhőket. A helyi közösség tagjainak kívánom, hogy ez a harang még sokáig és sokszor szólítsa őket imára, az Isten házába.
A nagyszentmiklósi közösség összefogása nem csupán az ünnepség előkészítésében, hanem a szívélyes fogadtatásban, vendéglátásban is megmutatkozott. Magyar, román, német, bolgár hívek közös munkáját tükrözte az október 15-i hármas ünnep, a hit közös megélése, a templom iránti odafigyelő gondoskodás pedig megtartó erőként épül be a közösség mindennapjaiba.
A temesvári Püspökség sajtóirodája