A templombúcsúról az embereknek többnyire a búcsús szentmise, a népviseletbe öltözött párok felvonulása, a búcsús bál jut az eszébe. Ez persze mind igaz, de Lippán már 2023. szeptember 1-jén, pénteken elkezdték a Kirchweih ünneplését.
A lippai plébániatemplomban tartott szokásos esti szentmisét követően Ioan Cădărean helyi plébános mindenkit meghívott a „Kerwei ünnepre”. A hagyománynak megfelelően az „Ausgrabung der Kerwei”-ra a templomszentelési ünnep előestéjén került sor. Ez egy sokszínű szalagokkal szépen feldíszített borosüveg, amelyet a Kirchweih-párok visznek körmenetben keresztül a falun. (A borosüveget előző évben a templombúcsú alkalmából elássák, a következő évben kiássák, feldíszítik és körbehordozzák a település utcáin, majd elárverezik – a szerk. megj.)
Ez az esemény kisebb körben zajlott, de a hangulata majdnem olyan volt, mint a templombúcsúé. A búcsús borosüveg kiásását a „Banater Rosmarein” ifjúsági néptánccsoport táncosainak és a vendégek jelenlétében Thomas Unterweger végezte, aki idén az elsőtáncos pár tagja volt. Természetesen jelen volt még a Kirchweihvater Edwin Zaban, valamint Antte Unterweger a „Banater Kranz” tánccsoportból, aki aktívan részt vett a fesztivál szervezésében.
Az estét a jókedv, az együttlét és az öröm jellemezte, már nagy volt az izgalom a másnapi templombúcsú miatt.
Szeptember 2-án, szombaton kora reggel a „Banater Rosmarein” ifjúsági néptánccsoport és a „Banater Kranz” csoport fiataljai megérkeztek a lippai német iskolába. A hagyományőrző párok után a temesrékási zenészek is megérkeztek Lippára. Mindenki készült a nagy ünnepségre.
Pontban 10 órakor megkezdődött az ünneplés. A Banater Rosmarein csoport lippai népviseletbe öltözött párjai, a Banater Kranz csoport tagjaival és a temesrékási zenészekkel együtt, két lippai származású, bánsági sváb népviseletbe öltözött gyermek vezetésével elindultak a templomból arra a helyre, ahol az előtáncos (Thomas Unterweger és párja) várta a Kirchweih menetet.
A táncok és a frissítők után az előtáncos pár házánál elhangzott a hagyományos lippai Kirchweihspruch (mondóka), méghozzá egy létrától. Hogy miért mászott fel az előtáncos a létrára? Természetesen azért, hogy a szépen feldíszített borosüveget felakassza a házra, az eresz alá.
Innen a menet a polgármesteri hivatalhoz vonult, ahol Florin-Fabius Pera polgármester és Regina Lochner, a Német Szövetségi Köztársaság konzulja várta az ünneplőket. A meghívás után tánc következett, melyben a vezető táncospár a polgármesterrel, illetve a konzul asszonnyal táncolt. A polgármesteri hivataltól a menet a Nepomuki Szent János plébániatemplomba vonult, ahol a búcsús szentmisét Reinholz Andreas máriaradnai plébános román, magyar és német nyelven celebrálta. A liturgia zenei szolgálatát Strenger István helyi kántor látta el. A kis létszámú, de nagyon aktív kórussal különleges élménnyé tette a szentmisét, hiszen néhány régi, a Bánságban gyakran énekelt és ma is ismert ének (Hier liegt vor deiner Majestät; Verschwiegner Prediger stb.) is felcsendült. A szetmisén jelen volt Dr. Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke. A szentmisét a Temesvári Egyházmegye Facebook-oldalán élőben közvetítették.
A szentmisét követően a résztvevők a templom előtt néptáncokat mutattak be.
Délután öt órakor a menet újra elindult a katolikus templomhoz, majd a török bazár és az ortodox templom melletti kis parkig vonult. Itt került sor a borosüveg meg egy kos tombolájára. Ugyanakkor a tombola a jó hangulatról, a zenéről és a táncról is szólt. Ennyi rendezvény után elmondható: a templombúcsú megünneplése (ismét) hangulatos volt, de mi lenne egy Kirchweih búcsús bál nélkül? A mulatságra a Hadsereg Házában (Casa Armatei) került sor. Itt a temesrékási zenészek muzsikájára a „Banater Rosmarein” és a „Banater Kranz” csoportok előadtak néhány táncot, majd a színpad szabad volt mindenki számára, aki táncolni akart.
A Kirchweih másnapján Lippán minden a megszokott rendben zajlott, de az ember mégis érezte az átélt ünnep örömét.

Adrian Pășcălău-Kollár

Fotó: Ioan Ciocani