Az Arad megyei Monostoron november 11-én, szombaton ünnepelték a Tours-i Szent Márton tiszteletére felszentelt helyi templom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa P. Mlinarcik Janko, a nagyváradi szlovák hívek lelki vezetője volt, koncelebrált Salman Demeter nagylaki plébános és Miklós Csaba majláthfalvi plébános, akihez a monostori filia is tartozik. Külön megtiszteltetés volt a jelenlévők számára Merka Adrian, a romániai szlovákok és csehek parlamenti képviselőjének jelenléte.
Mlinarcik atya szlovák és román nyelvű szentbeszédében elmondotta, hogy Szent Márton különösen jelentős a számára, hiszen őt is a Szent Márton oltalmába ajánlott pozsonyi székesegyházban szentelték diakónussá. Hangsúlyozta továbbá, hogy Szent Márton számos nép védőszentje, különösen Közép-Európában, és így összekötő kapocs a nyelvek, kultúrák és népek között. A szlovákok számára – más népek mellett – fontos, hogy megőrizzék identitásukat, még akkor is, ha távolabb kerültek szülőföldjüktől, ahol túlnyomórészt szlovák lakosság él. Szent Mártonra emlékezve a főcelebráns elmondta: fontos, hogy mi is átvegyük azt a szellemiséget, amely a védőszentet a szegények szeretetére és segítésére ösztönözte.
A szentmise végén a parlamenti képviselő is felszólalt, kiemelve a szentbeszédben elhangzottakat, és hangsúlyozta a nemzeti identitás megőrzésének fontosságát, még akkor is, ha valaki már nem ismeri a szlovák nyelvet, de vannak szlovák felmenői. Beszélt a nagyszülők, szülők különleges szerepéről is, akiknek az a feladatuk, hogy otthon a keresztény és nemzeti identitás szellemében neveljék a gyermekeiket, és átadják a következő nemzedékeknek az anyanyelv ismeretét is.
A szentmise után a vendégek és a hívek a kápolna mellett felállított sátorban agapén vettek részt. Miklós Csaba plébános kiemelte: – Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt a szép ünnepet előkészítették, akik segítettek a templom feldíszítésben, a templomkertben lévő két szép virágsarok kialakításában, a szentmise után elfogyasztott ételek és sütemények elkészítésében, azoknak, akik felállították a sátrat, illetve az egész közösségnek, akik ismét kimutatták ragaszkodásukat a kis templomhoz, amely összehozza a híveket, legyenek azok románok, szlovákok, németek, magyarok vagy bolgárok. Köszönet Kozma Franciscának a fotókért.

Miklós Csaba majláthfalvi plébános tudósítása